1. točka 21. seje občinskega sveta 29.3.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje