Tedenske novice 17.3.2017

Sevnica nagrajena z nazivom »najbolj varna občina«

Občina Sevnica je ponosna prejemnica naziva »najbolj varna občina«. Kot tako jo je prepoznala neodvisna strokovna komisija ICS – Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na področjih obvladovanja varnostnih tveganj v sodobnem okolju. Podelitev nagrade »Slovenian Grand Security Award« je potekala včeraj v okviru 8. mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti, ki je združila predstavnike gospodarstva, politike in stroke. Nagrade so bile podeljene v več kategorijah, med drugim za najbolj varno podjetje, mesto, inovativno varnostno rešitev in medijsko podporo, v kategoriji najbolj varna občina pa si je v kategoriji majhnih in srednje velikih občin priznanje prislužila Občina Sevnica.

Priznanje – s strani državnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve Boštjana Šefica ga je sprejel župan Srečko Ocvirk – je bilo podeljeno na podlagi odgovorov na vprašanja, kako občinske uprave pristopajo k reševanju splošne varnostne problematike in k zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojih občanov oziroma k preprečevanju kriminalitete. Na dogodku so župana spremljali še komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič, direktor občinske uprave Zvone Košmerl in sodelavka v kabinetu župana Jelka Tršinar.

Splošna varnost se v občini Sevnica ohranja na visokem nivoju zaradi več dejavnikov, med njimi investicij v cestno infrastrukturo za povečanje prometne varnosti, investicij v nove prostore in opremo javnih služb s področja zdravstva, gasilstva in civilne zaščite, zaradi dobrega medsebojnega povezovanja in sodelovanja javnih služb, njihovega hitrega odziva in skupnega pristopa k iskanju rešitev. Vse to pomembno vpliva k vzdrževanju socialno-varnostnega stanja.

Občina Sevnica in druge ustanove so preteklem letu organizirale številne raznovrstne dogodke preko različnih projektov za vse generacije, skozi katere so se udeleženci seznanili s samozaščitnim ravnanjem in drugimi načini, kako prispevati k večji osebni varnosti in tudi splošni varnosti v občini, med njimi zaščitno-reševalne vaje in druge preventivne akcije, izpostavljene dobre prakse pa so bile tudi širitev mreže defibrilatorjev, delovanje bivalne enote ter druge.

Priznanje je rezultat kontinuiranega dela in truda vseh javnih služb, ki na območju občine Sevnica vsaka na svojem področju izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih. Socialno-varnostni sosvet Občine Sevnica, ki ga letno sklicuje župan in je namenjen izmenjavi informacij in poudarkov dela pristojnih javnih služb, kar pomembno pripomore k vzdrževanju sodelovanja in nadgradnji kakovosti bivanja.

Sosvet je dodatna oblika sodelovanja in povezovanja med javnimi službami, ki jim je skupna skrb za prijetno in varno bivanje v skupnosti. Sosvet sestavljajo predstavniki naslednjih institucij: Občine Sevnica, Upravne enote Sevnica, Policijske postaje Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Centra za socialno delo Sevnica, KŠTM Sevnica, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa, Aktiva ravnateljev osnovnih šol in Družinskega instituta Zaupanje. Letošnje srečanje sosveta je potekalo prav v tem tednu.

Vsi člani sosveta so se prejete nagrade zelo razveselili, saj pomeni potrditev dobrega dela in nadaljnjo zavezo h skupni krepitvi varnega in prijetnega bivanjskega okolja. Dobro delo sosveta je bilo sicer prepoznano že lani z Bronastim znakom Policije.

Možnosti in priložnosti sevniškega turizma

Sevnica se vsakodnevno pojavlja v domačih in svetovnih medijih, kar je kraju in občini v velik ponos in spodbudo. Sevnica je v zadnjem letu pridobila globalno prepoznavnost, ki jo je lokalna skupnost ob obiskih številnih medijskih hiš z vsega sveta plemenitila s profesionalnim odnosom do vseh obiskovalcev. Vseskozi teče iskanje možnosti sodelovanja na državni ravni, kajti prepoznavnost in močno pojavljanje Sevnice je gotovo vseslovenska priložnost, ki potrebuje usklajeno in enotno reakcijo celotne slovenske turistične javne in tržne turistične industrije.

Župan Srečko Ocvirk je bil kot govornik v torek povabljen na okroglo mizo konference Zlati kamen na temo možnosti in priložnosti slovenskega turizma ter v družbi vodilnih s strani Slovenske turistične organizacije in več javnih turističnih zavodov slovenskim županom in predstavnikom državnih služb s področja turizma predstavil sevniške turistične bisere, potenciale in priložnosti.

Za krepitev sodelovanja sta bili v organizaciji KŠTM Sevnica in Občine Sevnica doslej sicer izvedeni dve srečanji ponudnikov gostinskih in turističnih storitev z obravnavo tematik stanja na področju turizma, oblikovanja smernic nadaljnjega razvoja, predstavljene so bile možnosti spletnih rezervacij produktov, udeleženci pa so se srečali z uspešnimi zgodbami na področju turizma ter drugimi vsebinami v pomoč pri skupnem kreiranju lepe in prijazne podobe Sevnice.

Usklajeno in povezano lahko kraj obiskovalcem ponudi še boljše in bolj atraktivne produkte, ki bodo ponosno predstavljali ime občine. Zavod KŠTM Sevnica je izdelal novo grafično podobo in logotip »Visit Sevnica« s kolekcijo novih produktov, od razglednic, majic, kap, piškotov, promocijskih magnetkov in drugih, še posebej pa navdušuje kolekcija »First Lady«. Gre za izdelke izključno domačih, lokalnih ponudnikov: od odlične modre frankinje in v luksuzno embalažo preoblečene tradicionalne sevniške salame, do dišečih piškotkov, lepotilne kreme, okusnih čokolad posebnih okusov in videza, čokoladnih pralinejev in jabolčnih krhljev v čokoladi, pa celo do zeliščnih čajev in unikatnih skodelic za napitke.

Pestra ponudba vseh izdelkov in pridelkov, z več informacijami tudi o ponudnikih in izdelovalcih, ter tudi drugih spominkov in dobrot v novem predstavitveno-prodajnem kotičku z veseljem pričakuje na Gradu Sevnica in v Turistični agenciji Doživljaj. Več informacij in odpiralni čas: www.grad-sevnica.com in www.dozivljaj.si.

Skupščina Gasilske zveze Sevnica

Na občnem zboru se bodo danes, 17. marca, ob 18. uri v Krmelju zbrali številni člani Gasilske zveze Sevnica, povezani iz 15 gasilskih društev sevniške občine. Gasilska zveza Sevnica je strokovni usmerjevalec gasilcev in gasilskih društev sevniške občine in ima poleg izobraževalne tudi pomembno povezovalno vlogo. Predstavlja najmočnejši element civilne zaščite, ki svojega strokovnega znanja in usposobljenosti ne nudi le pri varstvu pred požari, temveč tudi pri drugih oblikah nesreč, kot so prometne nesreče in primeri poplav. Zbrane bo nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk.

Območno srečanje gledaliških skupin

Sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je danes pripravila Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica. Na srečanju so z gledališkimi predstavami sodelovali: Gledališka skupina Knapec Osnovne šole Krmelj, Gledališka skupina Klopotec Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Gledališka skupina Studenček Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, podružnice Studenec in Gledališka skupina Naše malo gledališče Osnovne šole Tržišče. Prireditev, na kateri je navzoče pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk, je strokovno spremljala Maja Gal Štromar.

Pozdrav pomladi v Boštanju v čast Fantov s Preske

Turistično društvo Boštanj ob Savi vabi na prireditev Pozdrav pomladi, ki bo potekala jutri, 18. marca, od 18. ure dalje v kulturni dvorani TVD Partizan Boštanj. Večer bo posvečen slovenski narodni pesmi in dediščini Fantov s Preske, ki so z več kot 20-letnim delovanjem pustili pomemben pečat v zakladnici sevniške kulturne dediščine. Navzočim bo predvajan dokumentarni film o Fantih s Preske, ki jih je ljudska pesem družila malih nog, ko so ob starih kmečkih opravilih in raznih drugih priložnostih s starši prepevali slovenske ljudske pesmi.

Ob tej priložnosti se bodo na odru zvrstili nastopi Ženskega pevskega zbora Azeleja, Mešanega pevskega zbora Zvon, Okteta Jurij Dalmatin, Vokalne skupine Amabile, Ljudskih pevcev Boštanj, Kvinteta Boštanjski prijatelji, Mešanega pevskega zbora župnije Boštanj in Šmarčank. Pokrovitelj večera, ki se bo nadaljeval z družabnim srečanjem, je Krajevna skupnost Boštanj. Dogodek bo povezoval Vili Zupančič.

Občinska uprava Občine Sevnica