Javni pozivi

 

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2018

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora na naslovu Prešernova ulica  2, Sevnica

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov na naslovu Blanca 24 v najem JAVNI POZIV JE
ZAKLJUČEN

Javni poziv za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnica v letu 2017 JAVNI POZIV JE
ZAKLJUČEN

Javno zbiranje ponudb za oddajo salona z garderobo v Športnem domu Sevnica v najem JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv - 4. poziv - oddaja v zakup vrtov - 2017 - 2020 - območje na Hrastih JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za oddajo vrtov v zakup pri večstanovanjskem objektu Krmelj 38 in pri večstanovanjskem objektu Krmelj 70a za obdobje od 2017 do 2021 - besedilo javnega poziva JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica v letu 2017, vloga.doc - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja - stanovanje v Tržišče 43 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišča za namen postavitve mobilnega montažnega gostinskega lokala z gostinsko teraso na področju rekreacijskega parka Drevored- JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv - 3. poziv - oddaja v zakup vrtov - 2017 - 2020 - območje na Hrastih - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2017 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javni poziv za oddajo vrtov v zakup 2017-2020 na območju "Hrasti" - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


3. razvojna os – sredinski del _ javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

3. razvojna os – sredinski del - študija variant s predlogim najustreznejše variante + grafika

3. razvojna os – sredinski del - celotno gradivo za javno razgrnitev


Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnica v letu 2016 -JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišča za namen postavitve mobilnega montažnega gostinskega lokala z gostinsko teraso - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za oddajo vrtov v zakup 2016 na območju "Hrasti" -JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

 


Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v občini Sevnica v letu 2016 (doc) - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Trg svobode 11 v Sevnici - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Zbiranje predlogov za podelitev priznanj in Prešernovih plaket ZKD Sevnica - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javni poziv za odajo vrtov v zakup 2015 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2016 JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN


Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica v letu 2015 (pdf) - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČENJavni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2015 - JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN