1. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje