10. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče