11. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Center za socialno delo Sevnica