12. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

12. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016