13. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

13. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica