14. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta