15. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta