2. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne 15.6.2016