3. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

3. Seznanitev s stanjem projekta 3. razvojna os