4. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek - 1. obravnava