5. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ - 2. obravnava