6. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016