7. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

7. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica