8. točka 16. seje občinskega sveta 21.9.2016

 

8. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica