1. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje