2. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 21. 9. 2016