4. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

4. a) Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – prva obravnava
4. b) Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica