6. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2016