7. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

7. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta