8. točka 17. seje občinskega sveta 26.10.2016

 

8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta