1. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 18. redne seje