10. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta