11. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

11. Razno