2. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje občinskega sveta z dne 26. 10. 2016