3. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

3. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek – druga obravnava