4. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

4. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – prva obravnava