5. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

5. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – prva obravnava