6. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – prva obravnava