7. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

7. Predlog mnenja k imenovanju direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu