8. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

8. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016