9. točka 18. seje občinskega sveta 29.11.2016

 

9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta