1. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje