11. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta