12. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta