2. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 29. 11. 2016