3. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

3. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – druga obravnava