4. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

4. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2017