5. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

5. Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2017