6. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

6. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica