7. točka 19. seje občinskega sveta 20.12.2016

 

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek