1. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje