11. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

11. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica