12. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

12. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2016