13. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu