14. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

14. Predlog sklepa imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca