15. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

15. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017