16. točka 20. seje občinskega sveta 15.2.2017

 

16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica